1. Titularitat
  S'informa als usuaris de la present pàgina web, d'ara endavant Usuari, que el titular del lloc web http://www.quintal.cat, d'ara endavant lloc web, és Alexandre Lorenzo Roca, com a titular de QUINTAL GESTIÓ IMMOBILIÀRIA, amb registre AICAT 6923, i amb adreça a Plaça de Salvador Espriu, 2 (17002 GIRONA)

 2. Condicions d'ús
  L'accés al lloc web és lliure i gratuït sempre que l'Usuari accepti les condicions d'ús que estan publicades al lloc web segons la legislació vigent.

  Si l'Usuari es subscriu a qualsevol servei o sol·licita informació a través dels formularis de contacte del Lloc Web, ho farà acceptant les condicions d'ús i política de privacitat i cookies que se li mostraran.

 3. Veracitat de les dades
  L'Usuari reconeix que les dades subministrades són veraces i certes, comprometent-se a notificar qualsevol canvi o modificació que es produeixi en les mateixes.

 4. Modificació del servei
  Aquest lloc web es reserva el dret de modificar o eliminar els serveis que ofereix a través del web.

 5. Normes generals d'ús
  L'Usuari s'obliga a utilitzar aquest lloc web de forma diligent, correcta i respectuosa.

 6. Propietat intel·lectual
  Mitjançant aquestes condicions legals no es cedeix cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre aquest Lloc Web i els seus continguts (fotografies, vídeos, creacions, textos, ...), quedant expressament prohibit a l'usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, reenviament o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d'ells, llevat dels casos en què estigui legalment permès o sigui autoritzat pel titular dels corresponents drets.

 7. Obligacions del lloc web
  El lloc web és responsable dels serveis que presta per ell mateix i dels continguts directament originats per la pròpia web i identificats amb el seu corresponent copyright.

  El lloc web adoptarà les mesures necessàries que permetin garantir la seguretat i privacitat en la comunicacions.

  El lloc web es reserva el dret a suspendre temporalment la prestació de servei sense previ avís a l'Usuari, sempre que sigui necessari per efectuar operacions de manteniment, actualització o millora del servei.

  Aquest lloc web no es fa responsable dels perjudicis que es poguessin derivar, entre altres, de:

  • Interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions.

  • Intromissions il·legítimes mitjançant l'ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació.

  • Ús indegut o inadequat del lloc web.

  • Errors produïts per un mal funcionament del navegador o per l'ús de versions no actualitzades del mateix.

  • L’usuari, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte d'aquest lloc web, podrà ser reclamat dels danys o perjudicis causats.

  Així mateix, l'Usuari respondrà davant de qualsevol dany i perjudici, que es derivi de l'ús per la seva part de "robots", "spiders", ... o eines similars emprades per tal de demanar o extreure dades o de qualsevol altra actuació per part seva que imposi una càrrega irraonable sobre el funcionament del lloc web.

 8. Legislació
  Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o guardi relació amb l'ús de la pàgina web serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols.

Avís legal

 1. Titularitat
  S'informa als usuaris de la present pàgina web, d'ara endavant Usuari, que el titular del lloc web http://www.quintal.cat, d'ara endavant lloc web, és Alexandre Lorenzo Roca, com a titular de QUINTAL GESTIÓ IMMOBILIÀRIA, amb registre AICAT 6923, i amb adreça a Plaça de Salvador Espriu, 2 (17002 GIRONA)

 2. Condicions d'ús
  L'accés al lloc web és lliure i gratuït sempre que l'Usuari accepti les condicions d'ús que estan publicades al lloc web segons la legislació vigent.

  Si l'Usuari es subscriu a qualsevol servei o sol·licita informació a través dels formularis de contacte del Lloc Web, ho farà acceptant les condicions d'ús i política de privacitat i cookies que se li mostraran.

 3. Veracitat de les dades
  L'Usuari reconeix que les dades subministrades són veraces i certes, comprometent-se a notificar qualsevol canvi o modificació que es produeixi en les mateixes.

 4. Modificació del servei
  Aquest lloc web es reserva el dret de modificar o eliminar els serveis que ofereix a través del web.

 5. Normes generals d'ús
  L'Usuari s'obliga a utilitzar aquest lloc web de forma diligent, correcta i respectuosa.

 6. Propietat intel·lectual
  Mitjançant aquestes condicions legals no es cedeix cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre aquest Lloc Web i els seus continguts (fotografies, vídeos, creacions, textos, ...), quedant expressament prohibit a l'usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, reenviament o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d'ells, llevat dels casos en què estigui legalment permès o sigui autoritzat pel titular dels corresponents drets.

 7. Obligacions del lloc web
  El lloc web és responsable dels serveis que presta per ell mateix i dels continguts directament originats per la pròpia web i identificats amb el seu corresponent copyright.

  El lloc web adoptarà les mesures necessàries que permetin garantir la seguretat i privacitat en la comunicacions.

  El lloc web es reserva el dret a suspendre temporalment la prestació de servei sense previ avís a l'Usuari, sempre que sigui necessari per efectuar operacions de manteniment, actualització o millora del servei.

  Aquest lloc web no es fa responsable dels perjudicis que es poguessin derivar, entre altres, de:

  • Interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions.

  • Intromissions il·legítimes mitjançant l'ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació.

  • Ús indegut o inadequat del lloc web.

  • Errors produïts per un mal funcionament del navegador o per l'ús de versions no actualitzades del mateix.

  • L’usuari, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte d'aquest lloc web, podrà ser reclamat dels danys o perjudicis causats.

  Així mateix, l'Usuari respondrà davant de qualsevol dany i perjudici, que es derivi de l'ús per la seva part de "robots", "spiders", ... o eines similars emprades per tal de demanar o extreure dades o de qualsevol altra actuació per part seva que imposi una càrrega irraonable sobre el funcionament del lloc web.

 8. Legislació
  Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o guardi relació amb l'ús de la pàgina web serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols.
Tancar

Aquest lloc utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar la vostra experiència d'usuari. En cap cas s'utilitzaran per recopilar informació personal. Podeu permetre el seu us o rebutjar-lo. Trobareu més informació a la nostra Política de cookies.

Acceptar cookies